NIE STAĆ CIĘ NA PRAWDZIWĄ GWIAZDĘ W KRYZYSIE - WYNAJMIJ NAJLEPSZYCH SOBOWTÓRÓW GWIAZD W POLSCE !!!


POLITYKA PRYWATNOŚCI - witryny Sobowtóry Gwiazd


I-Postanowienia Ogólne:

1) Administratorzy sewisu Sobowtórów Gwiazd pod domeną www.sobowtorygwiazd.com informujš ,że wszelkie nadesłane dane osobowe, materiały za pośrednictwem poczty e-mail.: tj.: jak imiona i nazwiska, adresy e-mail , adresy siedzib, numery tel. i tel. kom., oraz wizerunki osób w postaci fotografii itp. nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody tych osób.

2) Wszelkie nadesłane do nas materiały będą przechowywane w naszych zasobach dla celów w jakim zostałe one nam udostepnione, bądź też ze skierowanym do nas zapytaniem.

3) Administratorzy serwisu Sobowtóry Gwiazd zdają sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych. Obiecujemy uszanować Państwa prywatność i przetwarzać Państwa dane osobowe w ostrożny sposób za zachowaniem zasad poufności. Dane nie będą przetwarzane dla innych celów niż te określone w niniejszym Oświadczeniu. Przetwarzanie wszystkich danych oraz wizerunków odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o poufności oraz stosownym prawem.

II - Dlaczego Administratorzy witryny przetwarzajš Państwa dane bądź nadesłane materiały.

1)Jeżeli zgłosisz się do nas podając swoje dane jak imię i nazwisko , adres e-mail, nr tel.,ewentualnie jakikolwiek adres itp. Twoje dane przetwarzane są w celu umożliwienia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zapytania związane z Sobowtórami Gwiazd.

2)Jeżeli wysyłasz prośbę o informacje dotyczącą sposobu działania naszych osób jako Sobowtórów Gwiazd , twoje dane są przetwarzane w celu umożliwienia obsługi twojego zapytania.

3)Twoje dane przetwarzane są także w celu umożliwienia monitorowania , promocji i poprawy usług świadczonych za pośrednictwem Witryny internetowej pod nazwą Sobowtóry Gwiazd.

III - Jakie dane są przetwarzane ?

1)Jeżeli wysyłasz zgłoszenie e-mail na nasz adres zwrotny lub prośbę o informacje dotyczącą naszej działalności , przetwarzane dane wymagane są do skontaktowania się z Tobą, takie jak imię i nazwisko, adres, kraj, numer telefonu,e-mail, twojego zgłoszenia lub zapytania itp.

2)W celach bezpieczeństwa oraz do monitorowania i oceny wykorzystania danych osób nadsyłających do nas zgłoszenia są one przechowywane w taki sposób, że niemożliwe jest odtworzenie danych poszczególnych osób przez osoby do tego nie uprawnione.

3)Jeżeli decydujesz się bezpośrednio skontaktować z Sobowtórami Gwiazd za pośrednictwem poczty, adres e-mail, do którego link znajduje się w Witrynie internetowej, dostarczone przez Ciebie informacje przesyłane są bezpośrednio do osoby do tego uprawnionej.

IV - Kto posiada dostęp do Twoich danych?

1)Do danych zgromadzonych za pośrednictwem Witryny internetowej Sobowtórów Gwiazd dostęp posiadają tylko i wyłącznie osoby których witryna stanowi własność, żadna inna osoba oraz osoby trzecie nie mają dostępu do nadesłanych danych ani innych materiałów.

2)Informacje dostarczane przez Ciebie wykorzystywane są tylko przez Sobowtórów Gwiazd i nie są ujawniane innym stronom.

V - Czy za posrednictwem witryny Sobowtórów Gwiazd wykorzystywane są Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego?

nie wykorzystuje Twoich danych osobowych w celu wysyłania jakiejkolwiek nie zamówionej korespondencji dotyczącej ofert handlowych lub reklam. Za pośrednictwem Portalu Sobowtóry Gwiazd nie sprzedaje ani nie wymienia Twoich danych.

VI - Gdzie przechowywane są Twoje dane?

Administratorzy serwisu Sobowtóry Gwiazd przechowują dane na zabezpieczonym serwerze.

VII - Czy Państwa dane są bezpieczne

Admin istratorzy serwisu Sobowtóry Gwiazd podął niezbędne środki techniczne w celu zapewnienia nie udostępniania osobom trzecim, odpowiedniej ochrony Twoich danych przed nieautoryzowanym dostępem i przetwarzaniem.

VIII - Jakie są Twoje prawa odnośnie danych?

Nie jesteś zobowiązany do przekazywania żądanych danych, ale jeżeli nie zgodzisz się na zebranie Twoich danych, portal Sobowtóry Gwiad niestety może nie być w stanie obsłużyć lub zrealizować Twojego zapytania. Masz prawo zażądać od administratorów serwis , aby poinformowała Cię o tym, czy i jakie Twoje dane były przetwarzane. Możesz także zażądać korekty, uzupełnienia, zablokowania lub usunięcia wspomnianych danych, w całości lub częściowo, w przypadku gdy są nieprawidłowe, niekompletne lub nieodpowiednie w stosunku do celu przetwarzania. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych lub celowi takiego przetwarzania. Portal Sobowtóry Gwiazd zobowiązuje się terminowo zastosować się do tego typu żądań. W dowolnym czasie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych. W przypadku gdy chcesz wycofać zadeklarowaną zgodę i zakończyć proces przetwarzania Twoich danych, wystarczy przesłać list za pośrednictwem poczty e-mail.

IX - Z kim można się kontaktować?

Zapytania należy przesyłać na podany adres e-mail:sobowtorygwiazd@vp.pl lub można nas powiadomić telefoniczne, wówczas otrzymacie Państwo od nas adres korespondencyjny, gdzie takie pismo można skierować.

X - Aby zapewnić powyższą zgodność serwis Sobowtóry Gwiazd, może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Oświadczenia o prywatności. Akceptując niniejsze Oświadczenie o prywatności i zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych oraz nadesłanych jakichkolwiek materiałów z posrednictwem serwisu Sobowtóry Gwiazd w sposób w nim opisany.Copyright (c) 2009 - 2012 by Stars Doublers - www.sobowtorygwiazd.com - e-mail: sobowtorygwiazd@vp.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Doublers Rowan Atkinson "Mr.Bean" & Doublers Keanu Reevesa "Matrix-Neo" - www.sobowtory.pl - www.sobowtory.com
Nielegalne kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów z serwisu Sobowtóry Gwiazd bez zgody jest zabronione.

| Index | News | About us | Doublers gallery | Events | Press & Media | Cooperation | Contact | Policy | Copyright |

www.sobowtorygwiazd.pl, www.polskiesobowtorygwiazd.pl, www.sobowtorex.com, www.sobowtorex.com.pl, www.klubsobowtorex.com.pl, www.lookalike.com.pl, Doublers Rowan Atkinson "Mr.Bean", Doublers Keanu Reevesa "Matrix-Neo", www.sobowtorpolskijasfasola.com, www.sobowtorrowanaatkinsonajasfasola.com, www.sobowtor.jasfasola.prv.pl, www.sobowtor.polskijasfasola.prv.pl, www.sobowtorjasfasola.republika.pl, www.polskijasfasola.za.pl, www.sobowtor.polskijasfasola.za.pl